ZKwP

Związek Kynologiczny w Polsce powstał 28 lipca 1938 roku. Po II wojnie światowej został reaktywowany 5 maja 1948 roku. Utworzono wtedy sześć pierwszych Oddziałów: we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Inowrocławiu i Bydgoszczy. Obecnie w terenie działa 47 Oddziałów.

Związek Kynologiczny jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i sympatyków psów rasowych około 350 ras. Należą do nich owczarki i psy pasterskie, pinczery, sznaucery i molosy, szwajcarskie psy pasterskie i do bydła, teriery, jamniki, szpice i psy w typie pierwotnym, psy gończe, wyżły, aportery i płochacze, psy dowodne, psy ozdobne i do towarzystwa oraz charty.

Już 16-19 września 1948 roku zorganizowano we Wrocławiu pierwszą Wojewódzką Wystawę Psów Rasowych o zasięgu ogólnokrajowym. Corocznie Związek Kynologiczny w Polsce organizuje w całym kraju prawie 200 wystaw psów rasowych, w tym w 2019 roku 22 o randze międzynarodowej.

W Oddziałach prowadzone są rozmaitego typu kursy szkolenia psów, szczególnie w zakresie posłuszeństwa, obrony i stróżowania. Związek jest też organizatorem zawodów sportowych z udziałem psów, między innymi agility, obedience, dummy, wyścigów chartów, mistrzostw psów towarzyszących i obrończych. Współpracuje także z Polskim Związkiem Łowieckim w organizacji konkursów i próby pracy psów myśliwskich.

Polska kynologia może poszczycić się pięcioma rodzimymi rasami psów: polski owczarek nizinny, chart polski, gończy polski, ogar polski i polski owczarek podhalański oraz podejmuje starania o uznanie szóstej rasy: polski spaniel myśliwski.

Związek Kynologiczny, jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest od 2 czerwca 1939 roku członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej – Fédération Internationale Cynologique (FCI), z przerwą spowodowaną wybuchem II wojny światowej, po zakończeniu której reaktywowano członkostwo 15 czerwca 1957.

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna została założona w 1919 roku z inicjatywy pięciu państw europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Holandii i Niemiec, obecnie zrzesza 98 krajów z pięciu kontynentów. Celem FCI jest promowanie i wspieranie hodowli oraz użytkowania psów rasowych w krajach zrzeszonych, a także wymiana informacji między tymi krajami.

FCI:
– opracowuje wzorce ras,
– czuwa nad wzajemnym uznawaniem rodowodów krajów członkowskich,
– prowadzi wykaz sędziów kynologicznych o międzynarodowych uprawnieniach i dba o poziom ich kwalifikacji,
– opracowuje ogólne ramy regulaminów hodowlanych, szkoleniowych, wystawowych itp.,
– nadaje międzynarodowe championaty piękności oraz championaty prób pracy.

Źródła:

  • Związek Kynologiczny w Polsce
  • Historia naszej kynologii, Warszawa 1999